อัตราค่าห้อง

ห้องพัก รูป ราคา
โซน A Space 500 / คืน
โซน Hip Town 450 / คืน
โซน The Colors 500 / คืน
โซน Burano 500 / คืน
โซน Vintage 300 / คืน